• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Hướng dẫn cách calib máy hút cân trấu Nam Sơn