• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng mạch điều khiển

Tải huớng dẫn sử dụng mạch điều khiển van giũ bụi

CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ TẢI 

Giới thiệu
Diaphragm Valve Multi Timer là thiết bị điều khiển tuần tự các van lọc bụi theo thời gian cài đặt cho hệ thống lọc bụi và hệ thống vận chuyển nguyên liệu bằng khí. Bo được thiết kế với 10 kênh điều khiển bao gồm hộp nhựa ABS bảo vệ chống thấm nước, dễ dàng lắp đặt trong hệ thống và lựa chọn số kênh sử dụng bằng jumper ( đầu nối ). Thời gian bật tắt van được cài đặt bằng nút nhấn và hiện thị qua led bảy đoạn.
Thông số kỹ thuật
 • Số kênh điều khiển                                                     tối đa 10 kênh
 • Điện áp nguồn                                                            220 VAC / 50Hz
 • Điện áp mỗi kênh                                                       220 VAC / 50Hz
 • Dòng điện mỗi kênh                                                   tối đa 300 mA
 • Nhiệt độ hoạt động                                                     < 65 
 • Thời gian bật van                                                       10 ~ 990 ms
 • Thời gian tắt van                                                        1 ~ 99 s
 • Thời gian nghỉ lọc                                                      1 ~ 99 min      
 • Cầu chì thay thế                                                          3A /250V       
 • Kích thước                                                                  240 x 120 x 75 mm                         
Chú ý khi lắp đặt
 • Tắt nguồn khi lắp đặt Board, luôn đóng nắp hộp sau khi cài đặt và khi hoạt động.
 • Gá đặt chắc chắn, PG (ốc xiết cố định dây) phải được xiết kỹ,  đầu nối vào domino của các kênh điều khiển van phải được gắn chặt .
Sơ đồ kết nối
Một đầu dây của van được kết nối vào chân COM trên domino và đầu còn lại kết nối vào kênh ngõ ra của bo.Chú thích
 • Cycle Interval (0 ~ 99 min) min : thời gian nghỉ lọc bụi sau khi van cuối cùng được tắt. Thời gian hiển thị trên led bảy đoạn đếm ngược từ giá trị cài đặt về 1.
 • Pulse Interval (1 ~ 99 s) sec : thời gian tắt van. Thời gian hiển thị trên led bảy đoạn đếm ngược từ giá trị cài đặt về 1.
 • Pulse Width (10 ~ 990 ms)  10ms : thời gian bật van. Thời gian hiển thị trên led bảy đoạn theo giá trị cài đặt.
 • Output Digital Range : chân cắm 10x2 (gồm 2 hàng và 10 cột) sử dụng với đầu nối dùng để chọn số lượng van điều khiển.
Cài đặt hệ thống
 • Chọn số kênh điều khiển: dùng đầu nối cắm vào hàng dọc của chân cắm 10x2.
( lưu ý : khi không có đầu nối cắm vào chân cắm, led bảy đoạn sẽ hiển thị báo lỗi và bo không hoạt động .)
Ví dụ : để sử dụng 8 kênh thì bạn cắm cầu nối vào cột số 8.

 • Cài đặt thời gian hoạt động bằng cách nhấn nút mũi tên lên hoặc xuống để tăng giảm giá trị, thống số cài đặt được hiển thị bằng led bảy đoạn .

Led bảy đoạn hiển thị số  : hiển thị thời gian của từng thông số. Khi bật công tắc nguồn                                                 
Số kênh hoạt động => Thời gian bật van => Thời gian tắt van =>Thời gian nghỉ lọc bụi
 • Cài đặt thông số board điều khiển: 3 thông số thời gian để cài đặt là thời gian nghỉ lọc bụi, thời gian bật van và thời gian tắt van.
( Khi cài đặt bất kì thông số nào trong khi bo hoạt động nó sẽ ngừng chương trình đang chạy. Sau khi cài đặt xong , bo sẽ tự động cập nhật và chạy từ kênh số 1.)
 • Ví dụ :
 • Valve chạy theo chương trình như sau:
 • Thời gian mở van (Pulse Width) là 0,5 giây = 500mili giây
 • Thời gian tắt van (Pulse Interval) là 5 giây
 • Thời gian nghỉ lọc (Cycle Interval) là 45 phút
 • Số valve được mở là 7 van
 • Cài đặt thông số như sau:
 • Pulse Width : 50 (tương ứng 500 mili giây do nhân cho đơn vị 10 mili giây)
 • Pulse Interval : 05
 • Cycle Interval : 45
 • Output Digital Range:cột số 7