• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút hạt đậu nành từ container vào hầm chứa

05/07/2022 3:37:19 CH

Máy hút thổi hạt đậu nành từ container vào hầm chứa
Công suất : 20 tấn/h

FacebookTwitterGoogle +1