• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút hạt nhựa NAM SƠN lắp đặt tại Long An

28/09/2020 8:59:40 CH

Công suất : 5 tấn/h 
Hoạt động bằng động cơ điện


FacebookTwitterGoogle +1